Náboženský systém Konga má korene v kresťanstve, ale s významnými regionálnymi a kultúrnymi odlišnosťami. Vynikajú najmä dva aspekty: začlenenie rôznych duchov alebo „nkisi“ do každodenného života veriacich a silná oddanosť Ježišovi Kristovi ako spasiteľovi ľudstva. Táto jedinečná zmes tradičnej spirituality a kresťanských princípov zdôrazňuje, ako si Kongo zachovalo svoje kultúrne hodnoty a zároveň sa zaviazalo k Ježišovmu učeniu. S takýmto dôrazom na Ježiša si konžskí katolíci vytvorili intenzívnu vieru, ktorá podporuje duchovný rast prostredníctvom praktizovania modlitby a orácie konžských prísloví. Prijatie duchovnosti a kresťanstva v Kongu napokon výrazne obohatilo jeho kultúru a umožnilo mu dosiahnuť vzácnu harmóniu medzi dvoma svetonázormi

Overenie STK

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com