Publications

Publications
CAMBODIA. From Iinside_Poverty story. John Vink/Magnum Photos

INSIDE_chudoba

Internet je dôležité médium, ale v dnešnej dobe pomaly zabúdame na klasický tlačený formát a na príspevky, ktoré riešia témy komplexnejšie. Nie ako agentúrnu správu, nie ako press fotografiu. Prestávame sa zaujímať o podstatu a informácie berieme ako jednovetové oznamy. Vo svete digitálnej fotografie sa stráca kvalitná dokumentárna fotoreportáž. Pomaly si zvykáme na amatérske fotografie, ktoré nám magazíny, denná tlač a internet podsúvajú ako dostatočné.

Našim zámerom je vám prostredníctvom časopisu INSIDE prinášať monotématické čísla, ktoré sa na tému pozerajú z rôznych uhľov pohľadu – fotoesej, esej, komiks, rozhovor.

INSIDE je zdroj informácií, myšlienok a postrehov, ktoré,majú prispieť k zvyšovaniu povedomia, záujmu o globálne témy.

Myšlienka časopisu vznikla v roku 2008 počas cesty autom z Kepu do Phnom Penhu v Kambodži a s finančnou podporou Slovakaid a všetkých zainteresovaných po deviatich mesiacoch vzniklo prvé číslo s témou chudoba.

Prezrieť a objednať magazine INSIDE chudoba si môžete tu >>


Stratené životy

Kniha fotografií Martina Bandžáka zachytáva boj proti AIDS v Kambodži v rokoch 2002 - 2008. Kúpou knihy nám pomôžete deťom a ich rodinám, ktorích epidémia AIDS postihla aj naďalej poskytovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Knihu si môžete pozrieť a objednať tu >>


Odborné štúdie a publikácie

Medicínske dáta a výskumy z MAGNA terénnych projektov sú pravidelne prezentované a publikované v odbornej tlači a na odborných sympóziach.


Výročné správy

MAGNA každoročne zverejňuje prehľad svojich aktivít vo svete. Zhrnutie našich aktivít, výdavkov a príjmov za uplynulé obdobie ponúkame vo forme výročných správ.

Pozrieť výročné správy si môžete tu >>

Follow us

Join our social networks and help us spread a good word about our organization.