Financovanie

Financovanie
NIKARAGUA. MAGNA lekárka vyšetruje tehotnú mamičku počas mobilnej kliniky. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Vaše peniaze idú tam kam majú - na implementáciu a prevádzkovanie humanitárnych a rozvojových projektov a záchranu životov detí a ich rodín.

93% našich príjmov sme v roku 2014 použili na naše projekty.

Príspevky od súkromných darcov sú pre nás najdôležitejším príjmom. Umožnujú nám poskytovať pomoc rýchlo, nezávisle od grantov a iných príspevkov štátnych inštitúcií. Efektívnosť a transparentnosť je pre nás mimoriadne dôležitá. MAGNA nemíňa finančné prostriedky na prevádzkovanie veľkých kancelárií alebo realizáciu imidžových kampaní.

Sme transparentní - každý darca, ktorý sa zaregistruje na našej webovej stránke dostáva pravidelný mesačný prehľad o zaslaných finančných prostriedkov.


Na svojich projektoch takisto spolupracujeme s rôznymi nadáciami a niektoré projekty sú financované prostredníctvom partnerstiev s ECHO (Humanitárny program EU) alebo OSN (UNICEF, World Food Program).

MAGNA sa pri svojom vzniku dobrovoľne zaviazala, že bude používať minimálne 80% získaných prostriedkov na výkon projektov a len 20% použije na získavanie darcov a zabezpečenia chodu organizácie. V rokoch 2003 až 2014 sme alokovali minimálne 90% získaných prostriedkov na humanitárne a rozvojové projekty.


Prosím Vás prečítajte si Náš záväzok voči vám, ako MAGNA narába s finančnými prostriedkami.

Pre transparentnosť našich darcov po celom svete, MAGNA kombinuje účty všetkých našich kancelárií v medzinárodnom meradle. Výsledkom je dôkladný a transparentný obraz v plnom rozsahu našej činnosti.

Náklady spojené so získavaním nových darcov, fundraisingové kampane máme v prevažnej väčšine zabezpečené pro bono vďaka našim partnerom (viac v Naši podporovatelia).

V roku 2014 MAGNA vynaložila 1 140 794 € (93%) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu, fundraising a administratívu dosiahli 90 366 € (7%). Na začiatku svojho vzniku sa MAGNA dobrovoľne zaviazala, že použ e minimálne 80% získaných prostriedkov na realizáciu projektov a len 20% použije na získavanie darcov a zabezpečenie chodu organizácie.


Podrobné finančné informácie a dáta si môžete pozrieť vo Finančnej správe za rok 2014 >>


Všetky Finančné reporty a Výročné správy si môžete pozrieť tu >>

Novinky priamo na váš e-mail!

Prihláste sa na odber newsletteru a budťe v obraze o každodennej činnosti našej organizácie.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.